Les Drassanes Reials: la fàbrica de les galeres

Pere el Gran va construir les Drassanes Reials de Barcelona en el segle XIII. Després de gairebé un segle es van alçar unes enormes naus d’estil gòtic on es guardaven les galeres

Les galeres foren el principal vaixell de guerra des de l’època antiga fins a l’inici de l’edat moderna
Les galeres foren el principal vaixell de guerra des de l’època antiga fins a l’inici de l’edat moderna Wikimedia Commons
Autor
Agnès Rotger
Assessor
Enric Garcia
El drassaner està nerviós. Aquest matí ha de venir Bonanat Descoll. El rei en Pere el Cerimoniós l’acaba de nomenar primer "conservador de les drassanes reials d’ençà i enllà de la mar". Això vol dir que Descoll, que ja era un home influent (membre del Consell Reial i vicealmirall), ara serà a més el coordinador de tots els estols i les infraestructures navals de la corona. I segons li ha anunciat per carta, té la intenció de parlar amb tots els drassaners reials, començant pel