Com celebraven el Nadal els romans?

Fa més de dos mil anys ja es feien banquets copiosos i s’intercanviaven regals durant la darrera setmana de desembre. Les Saturnals i el Dia del Naixement del Sol Invicte es van convertir en les festes preferides dels romans

Durant les festes, al temple de Saturn del fòrum de Roma (foto) es feien sacrificis i processons. Senat, Tribunal de Justícia, escoles, botigues… tot quedava paralitzat
Durant les festes, al temple de Saturn del fòrum de Roma (foto) es feien sacrificis i processons. Senat, Tribunal de Justícia, escoles, botigues… tot quedava paralitzat Getty Images
Autor
Montse Armengol
Assessor
Josep Buch i Lada Servitja
En les celebracions i els costums cristians es poden reconèixer mol­ tes tradicions del paganisme pro­ cedents de l’antiguitat. Per més que des dels inicis del cristia­ nisme els apòstols se’n vol­guessin distanciar, moltes festes romanes eren tan populars que l’Església emergent se’n va veure un bull per eliminar­les. Fins al punt que era molt més pràctic assumir­les, conservant­-ne les dates i l’essència, però incorporant­hi una nova litúrgia. Festes que