T. Forcades: "Quan Jesús diu que ‘parem l’altra galta’ no vol dir que siguem passius o conformats"

La coneguda monja benedictina ens guia per la història de l'espiritualitat cristiana a través d'aspectes, moviments socials i personatges poc coneguts

Teresa Forcades
Teresa Forcades Sònia Casas Codinach
Autor
Sònia Casas Codinach
La germana Forcades s'ha fet popular pels seus coneixements mèdics i pel seu activisme social. Menys conegut és, en canvi, el seu pensament teològic. Ens proposem desvetllar-ne els trets fonamentals a l'hora que analitzem la història de l'Església i del cristianisme a través de la seva particular mirada. Vostè parla del "segrest patriarcal del missatge evangèlic". Diria que és un segrest tan antic com el mateix Evangeli? Jo diria que és més antic i tot! [riu]. Ara bé, aquesta ide