La fi de la Gran Guerra: el nou desordre mundial

La guerra que havia de posar fi a totes les guerres’ va tenir el seu epíleg en un conjunt de tractats que, amb la pretensió de reorganitzar el món per tal d’evitar més conflictes, van ser la llavor d’una catàstrofe pitjor que la viscuda entre el 1914

El tractat de Versalles estipulava que Alemanya hauria de pagar 69,9 milions dels actuals euros en concepte de reparacions de guerra
El tractat de Versalles estipulava que Alemanya hauria de pagar 69,9 milions dels actuals euros en concepte de reparacions de guerra Wikimedia Commons
Autor
Jordi Mata
Assessor
Joan Villarroya
El 8 de gener del 1918, amb la guerra encara viva, Woodrow Wilson, president dels Estats Units, va exposar catorze punts per assolir una pau duradora que aspiraven a objectius com la llibertat de comerç i de navegació, la reducció d’armament i la prohibició d’acords secrets. Aquest pla va xocar amb els interessos dels seus aliats europeus quan va arribar l’hora de discutir, a partir del gener del 1919, quina mena de pau s’havia d’establir. La Gran Bretanya i