Moros a la costa! El gran negoci del corsarisme

Les naus cristianes van dominar el Mediterrani durant bona part de l’edat mitjana. Però en el segle XV, la consolidació de l’imperi Otomà va donar força als corsaris musulmans que des del nord d’Àfrica van sembrar el terror als ports catalans

Castellans lluiten contra unes naus pirates a la costa de Barbaria, el nom amb què es coneixien al segle XVI les costes del Nord de l’Àfrica
Castellans lluiten contra unes naus pirates a la costa de Barbaria, el nom amb què es coneixien al segle XVI les costes del Nord de l’Àfrica Scala
Autor
Oriol Gracià
Assessor
Àngel Casals
"Les naus del vostre país no han cessat de piratejar aquestes costes i han causat danys importants [...], han desaparegut moltes persones i són freqüents les queixes [...] per aquest motiu", escrivia l’any 1344 Yussuf I, rei de Granada, en una carta dirigida a Pere el Cerimoniós. Aquella queixa no era fortuïta. Les accions de corsaris i pirates catalans eren habituals en gairebé tot el Mediterrani occidental. Els vaixells que navegaven pels mars de Gènova i Marsella, per la costa