La història de l'amor a la cultura occidental

Repassem les pràctiques matrimonials al llarg de la història, que sovint han girat l'esquena als anhels més profunds del cor

'El petó robat' de Jean-Honoré Fragonard
'El petó robat' de Jean-Honoré Fragonard Wikimedia Commons
Autor
Àlex Novials
Assessor
Xavier Roigé
Els versos d'amor més antics que conservem daten del 2000 aC, i provenen de Mesopotàmia. "M'has captivat i m'has deixat tremolant", proclama l'amant, "deixa'm acariciar-te, la meva carícia és més dolça que la mel". Aques­tes paraules emocionades es troben a la Cançó d'amor de Xu-Sin, localit­zada en la tauleta cuneïforme nú­mero 2461 de la biblioteca del rei assiri Assurbanipal. En realitat no és un poema qualsevol, sinó que forma part d'un ritual anu­al que celebrava el matrimon