La petita edat de gel

Sabem que una bona collita depèn, sobretot, de la climatologia. En canvi, aquest fenomen tan incontrolable i alhora crucial no es sol tenir en compte quan s’analitzen les guerres i les revoltes populars

Conquesta d’una població francesa per part de les tropes de Ferran d’Àustria, en el marc de la guerra francoespanyola
Conquesta d’una població francesa per part de les tropes de Ferran d’Àustria, en el marc de la guerra francoespanyola
Autor
Arnau Cònsul
Assessor
Àngel Casals
La historiografia mai no ha dubtat de la influència del clima sobre l’evolució humana. Però no hi ha acord sobre la seva importància real. Si ha afavorit o retardat de forma decisiva un procés històric o si simplement ha estat un petit obstacle al qual el progrés humà ha pogut fer front. I tampoc no queda gens clar com ha actuat la climatologia: és un impacte directe, com el que pot deduir-se de la falta de pluja i les males collites, o pot ser un de menys evident o més profund, com