Marina Ginestà, icona de l'antifeixisme

Marina Ginestà, retrat de Hans Gutmann
Marina Ginestà, retrat de Hans Gutmann Hans Gutmann
Si tot hagués anat bé, aquell 21 de juliol del 1936 la Marina hauria estat fent d'intèrpret de francès als atletes, entre­nadors i periodistes arribats d'arreu per cobrir les Olim­píades Populars que s'es­tarien celebrant a Barce­lona. Però res no havia anat bé: l'Exèrcit fran­quista s'havia sublevat i els Jocs s'havien hagut de suspendre a última hora. Catalunya estava en guer­ra.