Dolors Monserdà, poetessa i periodista

Dolors Monserdà
Dolors Monserdà Institut Català de les Dones
Per la Dolors (1845-1919), la infantesa feia olor de paper i de cola, i potser més que la sala de jocs de la seva casa benestant, la va marcar el taller del pare: planxes i guillotines i tota mena d’estris per fer amb precisió la feina de relligador. Entre aquells llibres a mig fer, ella parava l’orella –quan li deixaven– a les tertúlies que organitzava el pare amb homes com Narcís Monturiol, Víctor Balaguer o Anselm Clavé. En aqu