Juliana Morell, la primera doctora en lleis

Tenia unes capacitats extraordinàries i el seu pare va posar tots els mitjans possibles per potenciar-les

Juliana Morell, la primera doctora en lleis
Juliana Morell, la primera doctora en lleis
A quatre anys, la Juliana llegia i escrivia. A dot­ze, dominava el llatí, el grec, el castellà, el francès i l'hebreu i havia estu­diat filosofia, teologia, músi­ca, ciències i dret. A cator­ze, va obtenir el grau de doctora en lleis després de defensar públicament la seva tesi al Palau dels Pa­pes d'Avinyó. Per alguns, la sapiència de la noia era un "miracle del seu sexe", però el seu par