La cultura del vi en l'antiga Grècia

Un grup d’homes es congreguen en una estança i beuen vi mentre parlen de política i filosofia. Són grecs i adinerats, i són els protagonistes dels simposis, les reunions de bevedors de vi que se celebraven a l'antiga Grècia com a colofó dels banquets

En aquesta pintura, Dionís, déu del vi, és envoltat de vinyes, sàtirs (ésser mitològics) i mènades (nimfes)
En aquesta pintura, Dionís, déu del vi, és envoltat de vinyes, sàtirs (ésser mitològics) i mènades (nimfes) AURIMAGES
Autor
Elena Cuesta
Assessor
Pol Carreras
He convidat els amics a sopar i ja els he dit que, dels vins, me n’encarrego jo. Vull fer una versió moderna i desconstruïda d’un simposi grec. Els simposis eren reunions privades de bevedors que se celebraven després de l’últim àpat del dia. Aquestes trobades, molt comunes entre les elits d’Atenes i d’altres polis, giraven al voltant del vi i s'amenitzaven amb debats i jocs d'entreteniment. Un dels més populars, el còtabos, desafiava la punteria dels convidats, que havien de ll