Lavinia Fontana: 'El vestit de Minerva' (1613)

‘El vestit de Minerva’ de Lavinia Fontana
‘El vestit de Minerva’ de Lavinia Fontana Wikimedia Commons
Autor
Montse Armengol
En l’època del Renaixement italià, l’educació que rebien les dones (les que tenien la sort de rebre’n) no es destinava a cultivar el seu esperit, sinó a mantenir-les virtuosament dins les obligacions familiars. A pesar que la dona havia de quedar relegada a casa o al convent, algunes artistes van poder destacar. Moltes van ser filles de pintors que es van amarar de la pintura del pare, tot i que malauradament el mestre s’acostumava a apropiar d