Les primeres universitats

A Bolonya, París i Oxford van fundar-se els primers estudis generals d’Europa sota el patrocini de reis i papes. La majoria d’estudiants començaven entre els 14 i els 18 anys i, si tenien sort, talent i recursos, acabaven passada la trentena

La discussió dels textos llegits ('quaestio') i la confrontació de punts de vista ('disputatio') completaven el temari
La discussió dels textos llegits ('quaestio') i la confrontació de punts de vista ('disputatio') completaven el temari Wikimedia Commons
Autor
Carme Melià
Assessor
José E. Ruiz-Domènec
"Satanàs se salvarà?” Adrien Beauhomme planteja aquesta qüestió davant tots els companys de la Facultat de Teologia de París. Primer, ell mateix exposa la possible resposta amb un raonament personal, que tot seguit li és qüestionat i objectat per mestres i graduats — els alumnes més avançats—. Beauhomme, aleshores, ha de rebatre tots i cadascun dels arguments manifestats. La disputa es clou amb la determinatio, és a dir la síntesi de les idees desenvolupades en aquest exercici i