Indústria tèxtil: espies per revolucionar el país

A les acaballes del segle XVII, Catalunya era el territori hispànic en què la producció, sobretot la de teixits, estava més avançada. Tanmateix, per ser competitius, els fabricants van haver de recórrer a l’espionatge al llarg d’un segle i mig

Una de les fàbriques espiades va ser la Wetter et Cie. La seva novetat era concentrar en un mateix espai tot el procés d'elaboració de les indianes
Una de les fàbriques espiades va ser la Wetter et Cie. La seva novetat era concentrar en un mateix espai tot el procés d'elaboració de les indianes
Autor
Jordi Mata
Assessor
Francesc Cabana
L'espionatge industrial no és només cosa del present. En èpoques pretèrites aquesta activitat ja existia, i qui la practicava havia d’anar allà on es guardaven els secrets i de vegades arriscar la pell per descobrir-los. Sovint, el seu motiu, més que el desig de dominar un mercat, podia ser proveir-se d’eines o procediments que permetessin millorar la qualitat dels productes. Aquesta necessitat de revisar un aparell industrial amenaçat d’anquilosament es va fer palesa a Catalunya el