10 mentides que t'han explicat sobre l'edat mitjana

Bona part de les imatges negatives d'aquest període van sorgir entre els intel·lectuals d’èpoques posteriors, que veien en el passat medieval l’explicació dels mals de la seva pròpia època i el món contra el qual s’havia de lluitar

Molts han volgut veure en l'edat mitjana una època fosca on tota idea de progrés, felicitat o millora sembla impensable
Molts han volgut veure en l'edat mitjana una època fosca on tota idea de progrés, felicitat o millora sembla impensable
1. La desaparició de la cultura clàssica La Itàlia del Renaixement va fer de la recuperació de la cultura clàssica la seva bandera. Els humanistes es veien a si mateixos com els primers interessats, després de gairebé mil anys de foscor, en el passat clàssic i creien que durant els segles medievals, carregats de pensament eclesiàstic, no s’havia parat atenció a la recuperació dels textos i de la cultura clàssica. El cert però és que durant l’edat mitjana hi va haver molts mo