1667: La revolta dels angelets

El 1667, els pagesos del Vallespir, el Conflent i l’Alta Cerdanya es van organitzar en una guerrilla contra l’impost de la sal decretat pel rei Lluís XIV

La lluita de la resistència per combatre la dominació francesa es feia al crit de "Visca la Terra!"
La lluita de la resistència per combatre la dominació francesa es feia al crit de "Visca la Terra!" PRISMA
Autor
Arnau Cònsul
Assessor
Valentí Gual
Els habitants del Vallespir, el Conflent i l’Alta Cerdanya no van reaccionar contra el tractat dels Pirineus quan va arribar-los la notícia que passaven a ser súbdits del rei de França, a principis del 1660. Tot i que va haver-hi alguna protesta tímida, ni tan sols van fer-ho quan els edictes de Lluís XIV van anul·lar totes les institucions de govern per crear-ne una de nova, el Consell Sobirà del Rosselló, que tenia atribucions de tota mena: fiscals, jurídiques i administratives. No