10 curiositats sobre Imhotep

El constructor de la primera piràmide va ser, també, un metge capaç de curar les pitjors ferides, algú amb un talent tan gran que faraons posteriors van considerar que era fill de déus

Piràmide escalonada de Saqqara
Piràmide escalonada de Saqqara Getty Images
Autor
Jordi Mata
Assessor
Luis Manuel Gonzálvez
1. El seu nom significa "el que ve en pau" Hi ha poques dades sobre l’autèntic Imhotep, nom que significa ‘el que ve en pau’. Es calcula que va viure entre el 2690 i el 2610 aC, i sembla que va néixer a Ankh-taui, un raval de Memfis, el dia 16 d’Epifi, tercer mes de l’estació de la collita, que correspondria al 31 de maig, i que va ser fill de Kanoser, mestre d’obres de la cort, i de Khereduankh, encara que també s’ha dit que fou fill de Djoser. La seva educació i capacit