La divisió de Bèlgica vista pels barrufets

El 1970, després d’una important reforma institucional, Bèlgica va adoptar un sistema d’organització federal que va dividir el país en tres regions: Flandes, de parla neerlandesa; Valònia, de llengua francesa i Brussel·les, bilingüe

Barrufets de plastilina
Barrufets de plastilina Nevit Dilmen / Wikimedia Commons
La reorganització territorial que pretenia resoldre l’eterna confrontació entre flamencs i valons, no va estar exempta de polèmica i va suscitar encesos debats en el si de les dues grans comunitats lingüístiques del país. Aquesta permanent esquerda va servir d’inspiració al dibuixant Pierre Culliford, més conegut amb el sobrenom de Peyo, i al guionista Yvan Delporte, tots dos francòfons però fills de la regi&