Piero di Cosimo: 'Retrat de Simonetta Vespucci' (1520)

Els trets peculiars d’aquesta dona benestant florentina es van convertir en el prototipus dels encants femenins que prevaldrien en el renaixement

Retrat de Simonetta Vespucci
Retrat de Simonetta Vespucci Piero di Cosimo
Autor
Montse Armengol
Simonetta Vespucci és una de les dones renaixentistes més retratades. No és estrany, perquè estava casada amb un comerciant florentí, Marco Vespucci (parent del famós explorador), que estava molt vinculat a la família Mèdici, els grans mecenes de les arts florentines. En concret, a Giuliano de Mèdici no li va passar desapercebuda la bellesa de la jove i en va encarregar diversos retrats. El 28 de gener del 1475 Giuliano va organitzar una justa a la plaça de la Santa Croce per