Tots els homes de Macià a Prats de Molló

El 1926, Francesc Macià va organitzar una invasió del país des de la Catalunya del Nord amb l’objectiu d’assolir una República Catalana independent. En aquella gesta, però, l’Avi no estava sol

Francesc Macià va ser el més actiu dels dirigents expatriats, el més respectat a l’exili i el més perseguit per la dictadura
Francesc Macià va ser el més actiu dels dirigents expatriats, el més respectat a l’exili i el més perseguit per la dictadura Biblioteca Nacional de França
“ Digueu a Sartro i a Bartros arribaré dia 4.” El telegrama a Barcelona és el senyal convingut. Sartro és el sastre Josep Casals, Bartros el jove periodista Amadeu Bernadó, enllaços del comandament d’Estat Català a l’interior. Després d’enviar-lo, Francesc Macià, el seu lloctinent Josep Bordas de la Cuesta i els secretaris Ventura Gassol i Josep Carner-Ribalta surten en tren de París vers el sud. É