Protestants: els cristians perseguits per Franco

El franquisme va reprimir qualsevol dissidència política i sindical, però també religiosa. La persecució d’esglésies protestants va comportar que Espanya, després de la Segona Guerra Mundial, quedés exclosa del Pla Marshall

Pintada al carrer en contra de l'Església protestant
Pintada al carrer en contra de l'Església protestant Arxiu Gràfic Documental Evangèlic
Autor
Joan Salicrú i David Casals
Barcelona, un diumenge qualsevol del 1956. L’historiador i crític d’art Daniel Giralt-Miracle es prepara per anar a casa del seu cosí Abel, situada en un segon pis del carrer de la Providència, com cada setmana des de fa uns anys. “Era molt emocionant. Havíem d’entrar discretament, separats; durant les trobades no cantàvem. Hi havia un esperit de cèl·lula clandestina, com si estiguéssim a la resistència”, relata. Què s’hi fa, allà, que mereixi tantes precaucions?