El racisme al món clàssic

Les actituds xenòfobes són inherents a la civilització? Com considerava la cultura grecollatina les persones d’altres races? La resposta sembla clara: fa més de dos mil anys els prejudicis racials i ètnics eren força similars als actuals

Els sabins eren una tribu ramadera que tot i habitar els turons propers de Roma eren considerats estrangers
Els sabins eren una tribu ramadera que tot i habitar els turons propers de Roma eren considerats estrangers
Autor
Josep M. Bunyol
Assessor
Isabel Rodà
Abans que s'inventessin termes com racisme o xenofòbia, és palès que tant els grecs com els romans se sentien superiors a altres cultures. Per posar un primer exemple, al llarg dels segles, els grecs van forjar una imatge molt negativa dels perses. Identificats com una colla de bàrbars dominats per les baixes passions, els grecs estaven posant les bases d’una actitud occidental que es creu el centre del món i recela de tot allò que arriba de les contrades orientals, i que, malauradament,