Pau, celles pintades i dents negres

Les dones es depilaven les celles, que després es dibuixaven amb tint de sutge, i els aristòcrates s’ennegrien les dents amb vinagre i ferro

L'estètica de les dones xineses estava plena de normes i rituals
L'estètica de les dones xineses estava plena de normes i rituals Agefotostock
Al Japó, entre el 794 i el 1185, es va desenvolupar l’anomenat període Heian (que es pot traduir com pau o tranquil·litat), admirat al país en ser considerat un dels seus cims culturals, amb l’adopció d’un sistema d’escriptura com a fita amb més relleu. Tot i ser un fenomen circumscrit a l’àmbit cortesà, amb el temps les seves innovacions abastarien la resta de la societat, sovint revestides de tradicions. L