El bisbe Gerardo està boig!

El concubinat en el celibat no va ser condemnat de forma explícita fins el concili de Trento del 1563

Retrat del papa Innocenci III
Retrat del papa Innocenci III Museo del Prado
Aquells que diuen servir Déu no sempre s’han distingit per l’abstinència i el celibat. Assolir un model de conducta per al clergat va ser un objectiu de l’Església catòlica des dels orígens. La literatura medieval va plena de mossens i monjos borratxos, jugadors i fornicadors. A la península Ibèrica, com a la resta d’Europa, no era rar que capellans, canonges i degans presumissin d’amistançades, les enterr