Els primers pirates catalans

Al segle XV, quatre pirates, el mallorquí Ponç Descatllar, el valencià Jaume de Vilaragut i els catalans Bernat i Galceran de Requesens, tenien aterrida la costa catalana: saquejaven les naus i convertien els mariners en esclaus

Els primers pirates catalans
Els primers pirates catalans Pep Montoya/Albert Bernat
Autor
Victòria Burguera Puigserver
El 2 d’abril del 1440, les galeres del mallorquí Ponç Descatllar, del valencià Jaume de Vilaragut i dels catalans Bernat i Galceran de Requesens es dedicaven a obstruir el pas d’embarcacions que baixaven per l’Ebre carregades de blat de l’Aragó i que arribaven a Tortosa en direcció cap a Barcelona. Les autoritats de la capital catalana, en diverses cartes enviades a la reina Maria de Castella, lloctinent de la Corona catalanoaragonesa, als síndics de la ciutat, a les Corts i al rei