'Paronas': a l'ombra de Seguí

La vida de Francesc Comas i Pagès, conegut com a ‘Paronas’, i sobretot la seva mort, estan indissociablement unides al cenetista Salvador Seguí. El 10 de març del 1923, ambdós van ser tirotejats per pistolers a sou de la patronal i van morir

Francesc Comas fotografiat amb la seva esposa, Lola Sabater
Francesc Comas fotografiat amb la seva esposa, Lola Sabater
Quan el vidrier Francesc Comas i Pagès, més conegut com a Paronas, arriba al Tostadero, a la plaça de la Universitat, el líder de la Confederació Nacional del Treball (CNT) Salvador Seguí ja xerra amb l’advocat Lluís Companys. Tots dos són vells amics: han compartit viatges a Madrid, presidi a la Mola, conspiracions amb Francesc Layret. “Dues vegades a la setmana”, recordarà Companys més tard, “en Seguí i en Layret feien vetllada a casa meva; també