Antoni Segura Mas: "Durant la guerra freda, el món era més violent, però menys insegur"

L’any 1945, un món devastat per dues guerres mundials emprenia un procés de recuperació. Antoni Segura Mas, analitza en aquesta obra els esdeveniments històrics principals ocorreguts els darrers setanta-cinc anys

Antoni Segura Mas, catedràtic d'història contemporània de la UB
Antoni Segura Mas, catedràtic d'història contemporània de la UB Enrique Marco
Aquest llibre és un manual? No, perquè trenco una de les regles bàsiques dels manuals: encara que l’estructura és cronològica, quan parlo d’un país en el qual hi ha hagut un conflicte o una crisi, n’estiro el fil fins a l’actualitat. I, en segon lloc, perquè la meva forma d’escriure està més a prop de l’assaig que del manual. No m’interessen tant els fets, sinó saber per què s’ha arribat a aquesta situació. Vostè ha qualificat aquesta obra de “gene