Rescat de captius. L'arriscada missió d'alliberar cristians en terres musulmanes

Durant cinc segles, la lluita per l’hegemonia de la Mediterrània va fer de la captura de persones un element de pressió política de primer ordre entre el bloc cristià i el musulmà

Aquest quadre del pintor espanyol José Aparicio recrea un dels viatges redemptors en temps de Carles III
Aquest quadre del pintor espanyol José Aparicio recrea un dels viatges redemptors en temps de Carles III Museo del Prado
Autor
Agnès Rotger
Assessor
Àngel Casals
21 de novembre del 1752. Feia molts anys que Barcelona no vivia una celebració com aquella. Era gairebé impossible que algú no s’hagués assabentat que estava a punt d’arribar una comitiva extraordinària, però, si quedava algú despistat, el so dels timbals, les trompetes, els violins, els oboès, els clarinets i els violons li devia deixar molt clar que en passava una de grossa. Eren les tres de la tarda quan va entrar pel portal Nou aquella processó tan especial: la dels fr