Josep Anselm Clavé, músic i polític revolucionari

Nascut fa dos-cents anys, el seu nom remet ineludiblement al món de la música i, en concret, al de la polifonia, un art que va ser cabdal en el progrés de l’associacionisme i l’obrerisme a Catalunya. Tanmateix, el seu prestigi en aquesta àrea ha amagat les facetes de polític i home d’acció, en les quals va adquirir un protagonisme notable

Josep Anselm Clavé va ser ferit en l’assalt a la Ciutadella durant la revolta que va conduir a la caiguda del general Espartero
Josep Anselm Clavé va ser ferit en l’assalt a la Ciutadella durant la revolta que va conduir a la caiguda del general Espartero MUHBA
El 30 de setembre del 1860, a Montserrat, la coral que dirigia Josep Anselm Clavé i Camps va cantar davant dels reis d’Espanya, Isabel II i Francesc d’Assís de Borbó, que en alabar l’actuació van desactivar els recels de les elits conservadores vers una manifestació artística que temien perillosa per al sistema establert. El mateix dia, Clavé va conèixer Pep Ventura, també objecte de malfiança perquè h