Què hauria passat si Alfons I rei d'Aragó hagués conquerit la Lleida islàmica?

No s'hauria formalitzat la corona d'Aragó i València hauria estat castellana

Alfons I d'Aragó
Alfons I d'Aragó Quelot
Autor
Jaume Fernàndez
Fet històric El 17 de juliol del 1134, la host aragonesa d'Alfons I el Bataller i els exèrcits almoràvits de Yahyà ibn Ganiya col·lidien sota les muralles de Fraga en una desesperada batalla. La salvatge càrrega frontal de l'exèrcit aragonès sobre les files sarraïnes no aconseguí el seu objectiu i la cavalleria andalusina encerclà i derrotà brillantment els feudals. La genialitat militar d'ibn Ganiya