Va ser assassinat Pau Claris?

Segons la versió oficial, el president de la Generalitat va morir el febrer del 1641 a causa d’un excés de treball. Però els símptomes que presentava apunten a la ingesta d’un verí que la medicina de l’època no podia detectar

Il·lustració de Pau Claris
Il·lustració de Pau Claris Leo
Autor
Sílvia Marimon
Assessor
Antoni Simon
El 20 de febrer del 1641, el mateix dia que el mariscal francès La Motte entrava a Barcelona per substituir Bernard du Plessis Besançon, i consolidant així l’aliança francocatalana, Pau Claris queia malalt. Els braços catalans havien jurat obediència a França el 23 de gener i proclamat el rei Lluís XIII comte de Barcelona, el Rosselló i la Cerdanya. En canvi, els francesos havien defensat la capital catalana de l’escomesa del marquès de Los Vélez. La batalla tingué lloc el 26 de