Per què els teclats d'ordinador són com són?

La disposició de les lletres respon a una convenció pràctica centenària

Teclat d'ordinador
Teclat d'ordinador Getty Images
La disposició de les lletres als actuals teclats d'ordinador és producte de la resolució d'un problema pràctic que sorgí en el procés de disseny de les primeres màquines d'escriure, ara fa més d'un segle. Hom considera que la primera màquina d'escriure realment funcional fou la que patentaren els nord-americans C. L. Sholes, S. Soulé i C. Glidden el 1868, després fabricada per la casa Remington. L