La història de l'alfabet

L'alfabet és un dels sistemes d'escriptura més sofisticats i utilitzats arreu del món. Els seus inventors, els fenicis, culminaren un llarg procés que iniciaren fa cinc mil anys els sumeris a Mesopotàmia

Els primers a adoptar l’alfabet grec van ser els etruscs, precedessors dels romans
Els primers a adoptar l’alfabet grec van ser els etruscs, precedessors dels romans Wikimedia Commons
Autor
Antoni Janer
Assessor
Jesús Tusón
El miracle es produí fa 3.700 anys. Fins aleshores l'antiguitat només havia conegut dos tipus d'escriptura: la pictogràfica i la sil·làbica. La pictogràfica –de la qual deriva l'escriptura jeroglífica que el 1822 desxifrà Champollion amb la pedra de Rosetta– emprava dibuixos que imitaven la realitat: l'ordi es representava amb una espiga, la cervesa amb una gerra i els animals amb un cap de bestiar. Aquest sistema aviat es quedà curt. D'una banda, requeria un nombre molt elevat de s