Com eren els metges a l'edat mitjana

Durant bona part de l'època medieval, les classes populars només van tenir accés a una medicina representada per saludadors, alquimistes i artesans. La màgia i la religió eren els eixos centrals d'unes formes de guarir que tenien molt a veure amb la superstició i la bruixeria

Un quadre d'Adriaen Brouwer que mostra una operació mèdica de l'època
Un quadre d'Adriaen Brouwer que mostra una operació mèdica de l'època Wikimedia Commons
Autor
Laia Toro
Assessor
José Enrique Ruiz-Domènec
Tan bon punt sentia el so de les trompetes, la gent es mobilitzava. Molts vilatans deixaven les tasques quotidianes per a córrer a rebre els nouvinguts amb deler. Hi tenien posades totes les seves esperances: comptaven que solucionarien flemons terriblement dolorosos, erupcions cutànies insòlites o altres símptomes menys tangibles, signe inequívoc d'una invasió de mals esperits. Durant l'edat mitjana, mags, saludadors i artesans es traslladaven de fira en fira proclamant la seva destres