Llegiu la carta que va escriure Lluís Companys a la seva filla abans de ser afusellat

Reproduïm les últimes paraules que va adreçar el president a la seva filla des del castell de Montjuïc

El 15 d'octubre de 1940, Lluís Companys es convertia en l’únic president europeu escollit democràticament que moria afusellat durant el segle XX. Després d'un consell de guerra sense garanties en què va haver d'escoltar mentides i calúmnies sobre la seva vida privada, Companys va ser condemnat "como responsable en concepto de autor por adhesión del expresado delito de rebelión militar a la Muerte”