L'insòlit viatge de la nau 'Ciudad de Cádiz'

L'estiu de 1933, un grup d'universitaris, entre els quals hi havia Espriu o Vicens Vives, van visitar els principals vestigis de les civilitzacions mediterrànies en el marc d'una original acció educativa de la Segona República

El creuer universitari pel Mediterràni el 31 de juliol de 1933
El creuer universitari pel Mediterràni el 31 de juliol de 1933 Antonio Rodríguez Huéscar
Autor
Lara Toro
Assessor
Josep Maria Fullola
El viatge del 'Ciudad de Cádiz' s'ha d'emmarcar en les accions de la Segona República, que era vista pels seus dirigents com una gran oportunitat per fer avançar la societat després de la dictadura de Primo de Rivera. Va ser l’època de l’aprovació de lleis com l’electoral, la de la capacitat civil de la dona o la del Tribunal de Garanties Constitucionals. I va ser el moment, també, en què es van posar els m