Bases

Les bases varien en funció de la categoria dels guardons. Són les següents:

Premi d'Honor de la Història

 1. Aquest premi s'atorga a una persona que, per la seva trajectòria professional, hagi contribuït d’una manera significativa a l’avenç de la història de Catalunya i dels Països Catalans.
 2. Qualsevol candidat haurà de ser una figura reconeguda per la historiografia catalana, amb una obra sòlida i publicada.
 3. La concessió del Premi es confia a un jurat, integrat per vuit persones de reconegut prestigi en l’àmbit de la història, més una persona de la revista Sàpiens, que farà de secretària del jurat. Es vetllarà que el jurat, a banda de ser paritari, tingui entre els seus membres representants de les diverses especialitats (Arqueologia, Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna, Història Contemporània).
 4. Cada membre del jurat haurà de dur a la reunió deliberativa en què es decideix el nom del premiat una justificació breu dels mèrits del “seu” candidat (o candidats).
 5. El premi es decidirà per majoria simple del jurat.
 6. El Premi d’Honor de la Història es donarà a conèixer públicament a través dels mitjans de comunicació.
 7. L’acte de lliurament es farà en un termini màxim de dos mesos després d’haver-ne fet la proclamació pública.
 8. El Premi d’Honor de la Història no té dotació econòmica i, en cap cas, no es pot declarar desert.

​​​​​​​Premi a la Millor Recerca o Descobriment

 1. Aquest premi s'atorga a la millor recerca històrica o descobriment arqueològic, trobat o fet públic al llarg del 2022.

 2. Poden optar a aquest reconeixement tant recerques circumscrites dins l’àmbit dels Països Catalans, com recerques fetes a l’estranger amb una implicació catalana rellevant. Igualment, poden optar a aquesta distinció, descobriments arqueològics fets en el marc dels Països Catalans o en l’àmbit internacional —si la participació catalana és significativa.

 3. Un jurat format per sis historiadors i arqueòlegs de reconegut prestigi, i una persona de la revista Sàpiens, que farà de secretària del jurat, valorarà les millors recerques o descobriments de l’any anterior. Es vetllarà que el jurat, a banda de ser paritari, tingui entre els seus membres representants de les diverses especialitats (Arqueologia, Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna, Història Contemporània).

 4. La recerca o descobriment guanyador s’elegirà per majoria simple del jurat.

 5. El nom de la persona premiada (o premiades, si es tracta d’un equip) es donarà a conèixer en el transcurs de la Nit de la Història que organitza la revista Sàpiens.

 6. Aquest premi no té dotació econòmica i es pot declarar desert si, al llarg de l’any anterior, no s’ha fet cap descoberta prou rellevant per a la historiografia o per a l’arqueologia.​​​​​​​

Premi a la Millor Iniciativa de Divulgació Històrica (àmbit Països Catalans)

 1. Aquest premi s'atorga a aquella iniciativa que, més i millor, hagi contribuït a la difusió generalitzada d’una temàtica històrica o d’un element patrimonial, independentment del format.

 2. Poden optar a aquesta distinció productes editorials, audiovisuals, radiofònics, digitals o expositius, entre d’altres, impulsats dins el territori dels Països Catalans al llarg del 2022.

 3. Les candidatures poden ser presentades de manera personal, com també, per les institucions o empreses implicades (editorials, productores, museus, ajuntaments, diputacions…) o pels membres que formen part del jurat.

 4. Les candidatures s’hauran de formalitzar a través d'aquest web, abans del 28 de juliol a les 12 h del migdia.

 5. Un jurat format per un representant de la revista Sàpiens, un historiador i cinc professionals de reconegut prestigi dels sectors implicats valoraran les candidatures presentades.

 6. El premi serà decidit per majoria simple del jurat.

 7. La iniciativa guanyadora es donarà a conèixer en el transcurs de la Nit de la Història que organitza la revista Sàpiens.

 8. Aquest premi no té dotació econòmica i en cap cas no es pot declarar desert.

Premi a la Millor Iniciativa de Divulgació Històrica (àmbit internacional)

 1. Aquest premi s'atorga a aquella iniciativa que, més i millor, hagi contribuït a la difusió generalitzada d’una temàtica històrica o d’un element patrimonial, independentment del format.

 2. Poden optar a aquesta distinció productes editorials, audiovisuals, radiofònics, digitals o expositius, entre d’altres, impulsats fora del territori dels Països Catalans al llarg del 2022.

 3. Les candidatures poden ser presentades de manera personal, com també, per les institucions o empreses implicades (editorials, productores, museus, ajuntaments, diputacions…) o pels membres que formen part del jurat.

 4. Les candidatures s’hauran de formalitzar a través d'aquest web, abans del 28 de juliol a les 12 h del migdia.

 5. Un jurat format per un representant de la revista Sàpiens, un historiador i cinc professionals de reconegut prestigi dels sectors implicats valoraran les candidatures presentades.

 6. El premi serà decidit per majoria simple del jurat.

 7. La iniciativa guanyadora es donarà a conèixer en el transcurs de la Nit de la Història que organitza la revista Sàpiens.

 8. Aquest premi no té dotació econòmica i en cap cas no es pot declarar desert.​​​​​​​​​​​​​​

Premi a la Millor Obra de Ficció de Temàtica Històrica

 1. Aquest premi s’atorga a la millor obra de ficció, en qualsevol suport, de temàtica històrica, ja sigui nacional, estatal o internacional.
 2. Poden optar a aquest premi totes les novel·les, pel·lícules, sèries o obres de teatre, entre d’altres, publicades o estrenades, per primera vegada, al llarg del 2022. En el cas de les sèries, poden tenir temporades anteriors.
 3. Un jurat format per un representant de la revista Sàpiens, un historiador i cinc professionals del sector escolliran deu candidats entre les propostes que facin arribar els lectors a través d'aquest web fins al 28 de juliol a les 12 h del migdia.
 4. La selecció del jurat tindrà especialment en compte el rigor històric de l’obra en qüestió.
 5. Entre les deu candidatures proposades pel jurat, s’obrirà una votació popular a aquest web entre el 19 de setembre i el 9 d’octubre a les 12 h del migdia.
 6. Rebrà el premi el més votat en el transcurs de la Nit de la Història que organitza la revista Sàpiens.
 7. Aquest premi no té dotació econòmica i en cap cas no es pot declarar desert.
Sense tu, Sàpiens no és possible
Necessitem la teva implicació per seguint fent recerca i investigacions
Coneix el passat. Construeix el futur. Col·labora ara