El somni d'una Catalunya lliure

Tot i que l’independentisme polític modern té més de cent anys d’existència, la major part de dècades ha estat la història d’una minoria. És clandestí sota les dictadures i minoritari durant bona part de la democràcia

Milícies d’Estat Català desfilen davant del monument a Rafael Casanova, amb motiu de la commemoració de l’11 de setembre del 1936
Milícies d’Estat Català desfilen davant del monument a Rafael Casanova, amb motiu de la commemoració de l’11 de setembre del 1936 ANC
Autor
Carles Llorens
Assessor
Joan B. Culla
El primer independentista declarat va ser Josep-Narcís Roca i Farreras, col·laborador de 'La Renaixença'. Ell va començar a parlar clarament de la necessitat de tenir un estat català el 1886, en un article titulat Ni espanyols ni francesos, en virtut del qual se li va dictar una ordre de presó. Roca i Farreras va anar un pas més enllà de Valentí Almirall i els republicans federals, quan desitjava que Catalunya esdevingu&eacut