La inquisició vs les lesbianes

'La cañita'
'La cañita'
En contrast amb l’abundant documentació sobre processos inquisitorials amb l’homosexualitat masculina com a tema, la que al·ludeix a la femenina com a objecte de judici és gairebé inexistent. I diem “gairebé” perquè fa pocs anys es va localitzar un manuscrit de 142 fulls que explica les vicissituds d’una parella lesbiana a l’imperial Espanya catòlica del segle XVII. Les dones, Inés de Santa Cruz,