Esclavitud. Una història global i inacabada

Més de 12 milions de persones van ser embarcades contra la seva voluntat en algun punt de les costes africanes per ser venudes com a esclaves a Amèrica. Ni Catalunya ni la resta de l’Estat espanyol no van ser actors històrics menors en aquest comerç

Als esclaus se’ls privava la capacitat de decisió, se’ls limitava la mobili   tat, se’ls degradava el seu estatus social
Als esclaus se’ls privava la capacitat de decisió, se’ls limitava la mobili tat, se’ls degradava el seu estatus social Getty Images
Autor
Martín Rodrigo
La història de l’esclavitud és una història de la humanitat i, alhora, la història de la humanitat és, en bona part, la història de l’esclavitud. Ja a les primeres societats amb excedents de producció, construïdes amb una certa complexitat social, hi havia persones esclavitzades. Més enllà dels testimonis arqueològics, les primeres fonts escrites sobre esclavituds institucionalitzades se situen a l’any 2000 aC, en societats mesopotàmiques. Abans hi va haver, probablement, perso