El rellotge al llarg del temps

Des de la primera observació del Sol, l'home es proposà dominar el temps. Al llarg dels segles, els càlculs i assajos es van anar sofisticant fins arribar a l'instrument més utilitzat d'avui: el rellotge. Els catalans també hi vam tenir un petit paper.

Rellotge de la Torre Dell'Orologio, a la Plaça Loggia, a Brescia, Itàlia
Rellotge de la Torre Dell'Orologio, a la Plaça Loggia, a Brescia, Itàlia Wikimedia Commons
Autor
Xavier Valls
Assessor
Eduard Farré
Ja des de molt abans que existissin els rellotges, el temps es mesurava gràcies a l'observació dels cicles solar i lunar. Així es van fer els primers calendaris, sobretot amb finalitats agrícoles. Però, amb el temps, la voluntat de l'home per comptat les fraccions del dia amb més exactitud va fer necessari un estri capaç de mesurar-lo. Els habitants de l'antic Egipte van ser els primers a tenir èxit en aquest repte. El seu prime