Els primers fotoexcursionistes catalans

A la primeria del segle XX, alguns socis del Centre Excursionista de Catalunya van decidir endur-se una càmera fotogràfi ca per immortalitzar les seves meritoses ascensions i esquiades en unes pistes quan encara no hi havia remuntadors

Esquiadors a Núria
Esquiadors a Núria Arxiu Fotogràfic del CEC
Quan les càmeres de fotografia eren grans i pesades, quan les carreteres del país eren d’allò més pedregoses i pujaven i baixaven tot serpentejant per les valls i les muntanyes, uns quants excursionistes van començar a retratar bona part dels racons de Catalunya. S’enduien un trípode de dimensions considerables i feien l’excursió, habitual ment amb grup, amb el propòsit de deixar-ne testimoni gràfic. Fer una fotogra