Un trull o premsa medieval

Premsa tradicional de vi del petit municipi d'Omodos, a Xipre
Premsa tradicional de vi del petit municipi d'Omodos, a Xipre Getty Images
Autor
Laura de Castellet
A l'edat de bronze, al Mediterrani oriental, es va idear un mètode de premsat de raïm o d’olives per mitjà d’una gran palanca de biga reforçada amb el pes de pedres grosses o pedres de contrapès —lliures—. Així s’obtenia més quantitat i qualitat de vi i d’oli que amb una de pressió manual. Marc Porci Cató (segle II aC) esmenta un sistema amb un torn horitzontal que permetia augmentar la for&ccedi