Un reclam per a ocells

Descobreix com es feien aquestes flautes prehistòriques

Autor
Laura de Castellet
Els ossos llargs i lleugers com els de l’ulna (cúbit) de grans aus són un material dur i resistent que, des de la prehistòria fins fa poques dècades, s’ha fet servir per fer flautes. En registre arqueològic, també es troben ulnes amb un forat i un bisell —la peça que divideix el flux d’aire que penetra en l’instrument, el fa vibrar i produeix el so—. Difícilment poden ser flautes, perquè no pe