Una foguera prehistòrica

El domini del foc va ser trascendental durant la prehistòria
El domini del foc va ser trascendental durant la prehistòria Getty Images
Autor
Laura de Castellet
El foc es pot fer a partir d’una espurna produïda per percussió amb mineral de ferro (per exemple, colpejant un fragment de pirita contra un sílex) o a partir del fregament entre dues fustes. Un cop aconseguida la brasa inicial, cal un niu vegetal inflamable que l’aguanti i cremi fàcilment, i llenya petita per iniciar una foguera. Avui provarem d’encendre foc per fregament, amb materials que tenim a l’abast. Tot i així, obtenir les