Un búnquer de formigó

Descobreix, pas per pas, com es construïen aquestes estructures militars

Un búnquer de la Línia Pirineu
Un búnquer de la Línia Pirineu Enrique Marco
Autor
Laura de Castellet
Després de la primera guerra mundial, l’element d’enginyeria militar principal va ser el búnquer, una fortificació semisoterrada de formigó armat. Quasi totes les fronteres europees estan protegides per línies de búnquers: la Maginot, a França, la Sigfried, a Alemanya, la Mannerheim, a la Carèlia finesa, o la Metaxàs, a Grècia. A les costes espanyoles se’n conserven tant de la Guerra Civil com de la Sego