Què hauria passat si Alfons el Magnànim hagués ajudat Constantinoble el 1453?

El rei hauria aconseguit una pau estable en la península Itàlica i hauria bastit una lliga italiana d’aliança que impossibilitaria la intervenció de França

A causa del la gran potència naval de les forces d’Alfons el Magnànim, el setge turc sobre Constantinoble hauria hagut de ser
A causa del la gran potència naval de les forces d’Alfons el Magnànim, el setge turc sobre Constantinoble hauria hagut de ser Quelot
Autor
Jaume Fernàndez
El fet històric El soldà Mehmet II ordenà, el 29 de maig del 1453, l’assalt final a Constantinoble. Els estats cristians, sumits en les seves pròpies lluites i mancats de lideratge, abandonaren l’emperador bizantí, Constantí XI, a la seva sort. Molt aviat la lluita esdevingué dramàtica i desesperada. Finalment, l’artilleria turca i els repetits assalts acabaren provocant la caiguda de la ciutat. Així s’exti