Una punta de fletxa de sílex

Diferents peces de sílex treballades
Diferents peces de sílex treballades Getty Images
Autor
Laura de Castellet
El sílex és una roca molt dura que es presenta en nòduls, coberts per una capa generalment cal- cària. Un cop retirada la capa superior, la roca in- terna es pot fragmentar en làmines rectes o lleu- gerament còncaves. A més de les làmines (que esdevenen eines ta- llants o ganivets), en fragmentar la pedra també en van quedant trossos més petits que s’utilitza- ven per fer eines petites: perforadors, raspadors, burins o puntes de fletxa. Moltes cultures feien servi